Focusstackning

Focusstacking

Minst två oftast flera bilder kopieras ihop med Helicon Focus för stacking (sammanslagning)

Både macro och naturbilder visas