Juktån VSK klubbvatten

Fisket i klubbvattnet Juktån under många år